هشتمین جلسه شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران ساعت 17 روز دوشنبه 12 خرداد 1393 با حضور اکثریت اعضا تشکیل شد. در این جلسه، در ارتباط با تاریخ و چگونگی برگزاری "مجمع عمومی فوق العاده اعضا" (نوبت سوم) و "جشن چهل سالگی" انجمن، پس از ملاحظه‎ی جدول زمانبندی الزامات اساسنامه، مناسبتهای مذهبی، و برنامه بازیهای جام جهانی فوتبال در تیر 1393، با توجه به جمیع جهات، 23 تیر 1393 به عنوان تاریخ برگزاری این دو رویداد تعیین شد.

شماران

 
نرم افزار حسابداری تیپ
 

 
پردازش گر تراز سامانه