دوشنبه 15 اردیبهشت 1393، در ششمین جلسه شورای عالی در ارتباط با برگزاری سمینار سراسری "تحولات پیش روی حرفه حسابداری و مالی در دوره گذار به محیط کسب و کار بین المللی" (10 اردیبهشت 1393، پژوهشگاه صنعت نفت) پس از شنیدن گزارش ابوالقاسم فخاریان رئیس شورای عالی، فرزام زمانی دبیر علمی، و محسن قاسمی دبیر اجرایی و ملاحظه نتایج ارزیابی‎ های شرکت ‎کنندگان در سمینار که حاکی از رضایت اکثریت آنان بود ضمن تقدیر از برگزارکنندگان، مقرر شد در کمیته سمینارها تمهیدات ویژه‎ ای برای هر چه با کیفیت تر برگزار شدن سمینار آینده (هفتمین سمینار سراسری حسابداری مدیریت، شهریور 1393) اندیشیده شود.

شماران

 
نرم افزار حسابداری تیپ
 

 
پردازش گر تراز سامانه