دوشنبه 5 اسفند 1392، در سومین جلسه شورای عالی، ابوالقاسم فخاریان (رئیس) ادامه برنامه خود برای یک سال آینده را برای اعضای شورای عالی تبیین کرد.
 

در این راستا، در ارتباط با فعال‎ کردن انتشارات انجمن مقرر شد ترجمه کتابها و متون کاربردی سودمند در دستور کار انجمن قرار گیرد. در این ارتباط مقرر شد فرزام زمانی پس از بررسی مقدماتی به جلسات آینده گزارش بدهند.

شماران

 
نرم افزار حسابداری تیپ
 

 
پردازش گر تراز سامانه