کارگاه آموزشی «نکات مهم در تهیه صورت های سود و زیان جامع و تعدیلات تجدید طبقه بندی - استاندارد یک» توسط «علی هدایتی» سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ از ساعت ۱۸ الی ۲۰ برگزار می شود. حضور در این کارگاه برای اعضای انجمن رایگان و برای سایر علاقمندان با پرداخت مبلغ ۴۰۰ هزار تومان مقدور است.

کارگاه آموزشی نکات مهم در تهیه صورت های سود و زیان جامع و تعدیلات تجدید طبقه بندی - استاندارد یک