کارگاه آموزشی «نکات مهم در تهیه صورت وضعیت مالی» توسط «محمود آل حبیب» دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ از ساعت ۱۸ الی ۲۰ برگزار می شود. حضور در این کارگاه برای اعضای انجمن رایگان و برای سایر علاقمندان با پرداخت مبلغ ۴۰۰ هزار تومان مقدور است.

کارگاه آموزشی نکات مهم در تهیه صورت وضعیت مالی