کارگاه آموزشی «کارگاه آیین دادرسی کیفری برای حسابداران و حسابرسان» صرفا ویژه اعضای انجمن حسابداران خبره ایران به صورت رایگان توسط «کاظم وادی زاده» چهارشنبه ۶ دی ۱۴۰۲ از ساعت ۱۸ الی ۲۱ برگزار می شود.

شماران