میزگرد چالش های حسابداران در رعایت استانداردهای حسابداری طی فرایند تهیه و تنظیم صورت های مالی، چهارشنبه ۱۵ آذر ماه ۱۴۰۲ برگزار می گردد. کلیه علاقمندان می توانند جهت شرکت در این رویداد ثبت نام کنند.

میزگرد چالش های حسابداران در رعایت استانداردهای حسابداری طی فرایند تهیه و تنظیم صورت های مالی