کارگاه آموزشی «کاربرد داده کاوی و علم داده در حسابداری» صرفا ویژه اعضای انجمن حسابداران خبره ایران به صورت رایگان توسط «بهروز رضوی» دوشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۲ از ساعت ۱۸ الی ۲۱ برگزار می شود.

ثبت نام ویژه اعضای انجمن

شماران