کارگاه آموزشی «مسئولیت‌های قانونی حسابداران» صرفا ویژه اعضای انجمن حسابداران خبره ایران به صورت رایگان توسط «کاظم وادی زاده» سه شنبه ۲۸ آذر ۱۴۰۲ از ساعت ۱۸ الی ۲۱ برگزار می شود.

شماران