کارگاه آنلاین نحوه تکمیل و ارسال گزارشات فصلی و ارزش افزوده اشخاص حقوقی، صرفا ویژه اعضای انجمن حسابداران خبره ایران به صورت رایگان روز سه شنبه ۲۴ خرداد ماه ۱۴۰۱ توسط «دکتر کتایون تفرشی» از ساعت ۱۹ تا ۲۲ برگزار می شود.

کارگاه آنلاین نحوه تکمیل و ارسال گزارشات فصلی و ارزش افزوده اشخاص حقوقی
شماران