با توجه به استقبال مخاطبین و مصوبه ۳۱ مرداد شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران، برای دوره جدبد مدرک معتبر حسابدار مالیات مشاغل CTAJ به شکل دوره محور و با برگزاری دوره جامع ۱۰۰ ساعته و آموزش دقیق تمام مطالب مرتبط اعطا خواهد شد.

ثبت نام

گواهی نامه حسابدار مالیاتی مشاغل خبره دوره محور
گواهی نامه حسابدار مالیاتی مشاغل خبره دوره محور