مجموعه کارگاه های آنلاین «آموزش عملی تهیه صورت های مالی تلفیقی» صرفا ویژه اعضای انجمن حسابداران خبره ایران به صورت رایگان طی چهار روز در تاریخ چهارشنبه ۲۵ مرداد، پنجشنبه ۲۶ مرداد، چهارشنبه ۱ شهریور و پنجشنبه ۲ شهریور ۱۴۰۲ از ساعت ۱۷ تا ۲۰ توسط «دکتر مهدی مرادزاده فرد» برگزار می شود.

محموعه کارگاه های آنلاین آموزش عملی تهیه صورت های مالی تلفیقی