کارگاه آنلاین «مسائل عمده حسابرسی» صرفا ویژه اعضای انجمن حسابداران خبره ایران به صورت رایگان پنجشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۲ از ساعت ۱۷ تا ۲۰ توسط «عبداله آزاد» برگزار می شود.

کارگاه آنلاین مسائل عمده حسابرسی عبداله آزاد