کارگاه آنلاین بررسی نحوه تهیه بخش تحلیلی حساسیت در گزارش های تفسیری توسط حسابداران، صرفا ویژه اعضای انجمن حسابداران خبره ایران به صورت رایگان روز سه شنبه ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ توسط استاد «منصور شمس احمدی» از ساعت ۱۸ الی ۲۱ برگزار می شود.

کلاس آنلاین بررسی نحوه تهیه بخش تحلیلی حساسیت در گزارش های تفسیری
شماران