کارگاه آنلاین «مجموعه کارگاه های تکمیل و ارسال اظهارنامه، تشریح نکات قانون دائمی ارزش افزوده» صرفا ویژه اعضای انجمن حسابداران خبره ایران به صورت رایگان دوشنبه ۵ تیر ۱۴۰۲ از ساعت ۱۵ تا ۱۷ توسط «دکتر فاطمه هادلوند» برگزار می شود.

مجموعه کارگاه های تکمیل و ارسال اظهارنامه، تشریح نکات قانون دائمی ارزش افزوده