کارگاه آنلاین «قوانین و مقررات مربوط به مالیات مشاغل و نحوه تکمیل اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل» صرفا ویژه اعضای انجمن حسابداران خبره ایران به صورت رایگان چهارشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۲ توسط «رامین امیدی» از ساعت ۱۸ تا ۲۱ برگزار می شود.

قوانین و مقررات مربوط به مالیات مشاغل و نحوه تکمیل اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل