کارگاه آنلاین «تهیه صورت های مالی، بخش ششم: صورت سود و زیان» صرفا ویژه اعضای انجمن حسابداران خبره ایران به صورت رایگان چهارشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۲ توسط «دانیال محجوب» از ساعت ۱۹ تا ۲۱ برگزار می شود.

کارگاه تهیه صورت های مالی، بخش ششم: صورت سود و زیان
شماران