کارگاه آنلاین «تهیه صورت های مالی، بخش دوم: تجزیه و تحلیل» صرفا ویژه اعضای انجمن حسابداران خبره ایران به صورت رایگان دوشنبه ۵ تیر ۱۴۰۲ توسط «امیر ابراهیم زاده» از ساعت ۱۷ تا ۱۹:۳۰ برگزار می شود.

کارگاه تهیه صورت های مالی، بخش دوم: تجزیه و تحلیل
شماران