کارگاه آنلاین "بررسی نحوه برخورد با تسعیر ارز در صورت های مالی طبق تغییرات استانداردهای حسابداری"، صرفا ویژه اعضای انجمن حسابداران خبره ایران به صورت رایگان روز یکشنبه ۲۷ آذر ماه ۱۴۰۱ توسط «دکتر محمود آل حبیب» از ساعت ۱۷ تا ۲۰ برگزار می شود.

کارگاه آنلاین تغییر ارز در صورت های مالی
شماران