کارگاه آنلاین کارگاه آنلاین نکات مهم در حسابداری دارایی های نامشهود، صرفا ویژه اعضای انجمن حسابداران خبره ایران به صورت رایگان روز سه شنبه ۸ آذر ماه ۱۴۰۱ توسط «دکتر علی هدایتی» از ساعت ۱۷ تا ۲۰ برگزار می شود.

کارگاه آنلاین نکات مهم در حسابداری دارایی های نامشهود
شماران