کارگاه آنلاین نکات مهم در مالیات بر ارزش افزوده، صرفا ویژه اعضای انجمن حسابداران خبره ایران به صورت رایگان روز شنبه ۲۱ آبان ماه ۱۴۰۱ توسط «محمد قبول» از ساعت ۱۷ تا ۲۰ برگزار می شود.

کارگاه آنلاین نکات مهم در مالیات بر ارزش افزوده
شماران