کارگاه آنلاین اهم نکات قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، صرفا ویژه اعضای انجمن حسابداران خبره ایران به صورت رایگان روز سه شنبه ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۱ توسط «دکتر فاطمه هادلوند» از ساعت ۱۷ تا ۲۰ برگزار می شود.

کارگاه آنلاین اهم نکات قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده
شماران