کارگاه آنلاین تهیه، تنظیم و ارسال گزارشات فصلی، صرفا ویژه اعضای انجمن حسابداران خبره ایران به صورت رایگان روز چهارشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ توسط «علی سرحدی» از ساعت ۱۵ تا ۱۸ برگزار می شود.

کارگاه آنلاین تهیه، تنظیم و ارسال گزارش فصلی
شماران