کارگاه آنلاین نحوه تجدید ارزیابی دارایی‌ها و آثار مالیاتی آن، صرفا ویژه اعضای انجمن حسابداران خبره ایران به صورت رایگان روز چهارشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ توسط «حمید خادم» از ساعت ۱۷ تا ۲۰ برگزار می شود.

کارگاه آنلاین نحوه تجدید ارزیابی دارایی‌ها و آثار مالیاتی آن
شماران