انجمن حسابداران خبره ایران هم زمان با تغییرات محیط کسب و کار برگزار میکند: میزگرد بررسی لایحه تجارت مصوب فروردین ۱۴۰۳

میزگرد بررسی لایحه تجارت مصوب فروردین ۱۴۰۳

میهمانان:
جناب آقای سعید جمشیدی فرد
رئیس سابق شورای عالی جامعه حسابداران رسمی
رئیس اسبق شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران
دارای تحصیلات عالیه در رشته‌های حسابداری و حقوق

جناب آقای اکبر رهبر
وکیل پایه یک دادگستری
عضو کمیته حقوقی جامعه حسابداران رسمی

جناب آقای استاد احمد بیابانی
مشاور رسمی مالیاتی
حسابدار مدیریت خبره
دارای تحصیلات عالیه در رشته های حسابداری و حقوق

جناب آقای سهیل مهر آمیز
وکیل پایه یک دادگستری
مشاور حقوقی اتاق بازرگانی

میزبان:
جناب آقای امیر ابراهیم زاده