کارگاه آموزشی «نکات مهم ماده ۲۳۲ قانون مالیات های مستقیم» توسط «عبدالرضا ارسطو» سه شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ از ساعت ۱۸ الی ۲۱ برگزار می شود. حضور در این کارگاه برای اعضای انجمن رایگان و برای سایر علاقمندان با پرداخت مبلغ ۴۰۰ هزار تومان مقدور است.

کارگاه آموزشی نکات مهم ماده ۲۳۲ قانون مالیات های مستقیم