کارگاه آنلاین بررسی نکات مهم استاندارد حسابداری شماره ۴۲ در خصوص نحوه اندازه گیری ارزش منصفانه، صرفا ویژه اعضای انجمن حسابداران خبره ایران به صورت رایگان روز پنجشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۱ توسط «دکتر علی هدایتی» از ساعت ۱۵ تا ۱۸ برگزار می شود.

کارگاه آنلاین بررسی نکات مهم استاندارد حسابداری شماره ۴۲ در خصوص نحوه اندازه گیری ارزش منصفانه
شماران