انجمن حسابداران خبره ایران در راستای ایجاد و افزایش روحیه شادی و هم دلی حسابداران در روزهای پرکار و پراسترس ۴ ماهه اول سال اقدام به برگزاری تورنومنت فوتبال دستی در محیطی مفرح و شاد به مدت دو روز نموده است.

ثبت نام رایگان ویژه اعضای انجمن

حضور در این برنامه برای اعضای انجمن حسابداران خبره ایران کاملا رایگان بوده و جوایز سه تیم اول به شرح زیر می باشد:

  • تیم اول ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
  • تیم دوم ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰۰ ریال
  • تیم سوم ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
  • همراه با لوح تقدیر برای هر سه تیم