انجمن حسابداران خبره ایران با همراهی گروه روزنامه دنیای اقتصاد برگزار می کند:

سمینار بررسی ابعاد مختلف تقلب در صورت های مالی (حسابداری، حسابرسی و قانونی)

چهارشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۲

۵۰٪ تخفیف ویژه اعضای انجمن حسابداران خبره ایران
♦️لینک ثبت نام:
https://lms.donya-e-eqtesad.com/event/view/74
♦️جهت دریافت کد تخفیف با انجمن (تلفن هاي انجمن۵ تا ۸۸۶۵۹۹۸۳ (۰۲۱) )تماس بگیرید.