اسامی قبولی های  آزمون حسابدار مالی خبره آبان 1400

نام نام خانوادگی نام پدر شماره صندلی
جاوید لشگری محرم 4
سوگند زاهدیان فرد  محمود 11
ژوزف  عیسوی  آقاهرای 18
حسین  اسمعیلی کمارعلیا میکاییل 24
فریبا نوروزی نوراله 31
امیر دده بیگی خلیل 33
میثم سوری محمد 41
امید خسروی جاوید حسن 51
سارا شفیعی محسن 53
مهدی شفاعت تکلدان علیجان 57
محمود  سلیمانی سلمان 58
محمد امیرآتشانی مسعود  62
سید محمدرضا  رضوی عراقی  سید محمود  76
فاطمه دادبه علی اصغر 78
مجید شاهرخی چمن آبادی جمشید  80
عباس سروقدی مهدی 82
محمود  آل حبیب روح اله 91
الهه علائی ابوذر صفر  93
میثم  حاتمی  محمد باقر  94
حسن صالحی عبدالعلی 95
مجید نظری مرتضی 98
محمد حسین دهقانی تفتی محمد جواد  99
فرزین  سراجی نژاد  کیخسرو 102
احمد  زمانی  کریم 109
سعید غلامی زاده حمید  119
حسین اسماعیل پورفدافن محمد  120
محسن ارغوان علی محمد  122
احمد حاتمی هادی  124
علی پیوندطلب جواد 127
محمد  جان نثاری لادانی علیرضا 133
ندا صادقی پور علی 139
فاطمه هادلوند حاجی 145
علی ابوطالبی کذرجی نجف 157
ماریا  کوچکی  دردی 172
بنت الهدی  نورپناه شکراله 179
مهیار نیازیان ناوران 182
علی سلطانی نورالدین 206
عباس  مباشری  احمد 209
ادریس کریمی حبیب اله  211
عطاءالله کریمی حبیب اله  213
مرتضی علیزاده  حسین  219
مصیب  جمشیدی  سبز علی  222
فریبرز موسی رضائی فریدون  223
ناصر قربانی علی 224
احسان  غریبی مارگیرانی  اسد 228
خسرو  چهاردولی احمد علی  242
سعید  صادقلو  عباس 244
مهدی طاهری محمد 257
خدیجه حکیمیان علیرضا  258
ارسلان  شریفی شیرعلی 262
زانیار کریمی توفیق 282

 

اسامی مشروطی های حسابدار مالی خبره آبان 1400

نام نام خانوادگی نام پدر شماره صندلی  حسابداری  حسابرسی  سایر قوانین  قانون مالیات های مستقیم
زینب نوربخش حسینی عباس آقا 1 -- قبول قبول --
مصطفی عبادی جعفر 2 -- قبول -- --
امیرحسین حیدری منصور  3 قبول -- -- --
مجاهد رخشان آقا محمد  5 -- قبول -- --
محمد صفري مهرعلی 6 -- -- -- قبول
علیرضا نظری حسین  7 -- -- قبول --
بهنام پاک محمود 8 -- قبول -- --
مجید صفری محمدرضا 12 -- -- قبول --
مهسا مشهدی رمضان حسین  14 -- قبول -- --
احمد اخوان رهنما مسعود 34 -- قبول -- --
عباس کنگرچی منصور  37 -- -- قبول قبول
احمد آژنگ خسرو 39 قبول -- -- --
آسیه  سکوئی رضا  50 -- -- -- قبول
مرتضی  نوجوان  امیر 52 -- قبول قبول --
امین  دری  محمدحسین  54 -- -- قبول --
محمد سمنانی ناصر 60 -- -- قبول --
محمد پیغمبریان مهدی 61 -- قبول -- --
سعید  فرخی ولی اله  63 -- قبول -- قبول
محمد وحیدنیا غلامرضا  65 -- -- -- قبول
اميد  كبيري ابوالفضل 66 -- قبول -- --
ابراهیم  مختاری  عزیزاله 68 -- قبول -- --
رامین فتح اله زاده دیزجی محمد 69 -- قبول -- --
رضا محمدی تقی 77 -- -- قبول --
مجید  رضازاده تارویردی 79 -- قبول -- --
فائزه خرمیان راد اکبر 83 -- قبول -- --
مجيد ملك نيا علی  84 -- قبول -- --
سعید  حیدر اولاد شیر محمد  88 قبول قبول -- --
محمد مهدي وفاجو ابوالفضل 97 -- -- قبول --
مسعود قارلقی شمس اله 106 -- -- -- قبول
اکبر مقدسی محمد  107 قبول -- -- --
حمید رضا غلامی ولی 111 -- قبول -- --
محمد نیک نژاد علی 114 -- قبول -- --
مرتضی  شجاعی حیدر 129 قبول قبول -- --
محمد جواد جعفری دولت آبادی حسن  135 -- قبول قبول --
علی  کریمی جلیل 136 -- قبول -- --
فرزاد شریفی تشنیزی احمد  143 -- قبول -- --
حمید رضایی مهدی 144 -- -- قبول --
حمید رزمی غلامحسین  147 قبول -- -- --
علی پرتو عوضعلی 148 -- قبول -- --
اسد راستکارمنافی صمد 149 -- قبول قبول --
هادی کاشفیان غازانی حسین  150 -- -- -- قبول
کریم  حسن زاده نصیراله  156 -- قبول قبول --
حسین ثوابی جدیدی محمدعلی 160 قبول قبول -- --
سید امین حمیدیان میر جلال 161 -- -- قبول --
افشین تژ کیومرث 163 -- قبول -- --
مهدی شیخ نجفی محمد باقر  164 -- قبول -- --
مرضیه  مهدی پور  علی شیر  165 -- قبول -- --
علی کرم خسروی حاجی وند رمضان  170 -- قبول -- --
فرید خان محمدزاده  نوراله 174 -- قبول -- قبول
روشنک نوروزی سنائی علی اصغر 176 -- -- -- قبول
الهام شمس آرا محمد علی  177 -- -- قبول --
ابراهیم صنعت پور غلامرضا  181 -- قبول -- --
عیسی ترخاصی محمدعلی 183 -- -- -- قبول
داریوش قربانی حسین 189 -- قبول -- --
سیدجعفر رضوی علیمحمد  191 -- -- قبول --
شاهین  ارجمند وکیل آبادی نصرت اله  192 -- قبول -- --
آیدا عباسی اسکندر 195 -- قبول -- --
فرشاد بصيري توتكابني بابا 198 -- قبول -- قبول
هادی صالحی فر اسمعیل 203 -- -- -- قبول
بهزاد خنجرخانی محمد 205 -- -- قبول --
محمدرشید صالحیانی کریم 210 -- قبول -- --
رضا  نباتی  عطااله 212 -- قبول -- --
سجاد محمدی تقی 214 -- قبول -- قبول
حامد محمدی منصور  215 -- -- قبول --
مسرور خالدی صبور 220 -- قبول -- قبول
آرمان  نقشبندی  سیروس 221 -- -- -- قبول
بهروز مرادی توفیق 234 -- قبول -- --
سيد رفيع زماني سید عارف 237 -- -- قبول --
معصومه  مددی مهر اکبر 238 -- قبول قبول --
فردین احمدی ابراهیم 239 -- -- -- قبول
کورش  یاراحمدی محمود 246 -- قبول -- --
علیرضا ابوالفتحی محمد مهدی 247 -- قبول قبول --
حسین رستمخانی حمزه علی 252 -- قبول -- --
حامد قدیمی اصغر 254 -- -- -- قبول
جواد  علایی نسب حسین 256 -- قبول قبول --
احسان  شریفی شیرعلی 263 قبول قبول قبول --
حامد قرائیان ذوالفقار 265 -- قبول -- --
سیدمحمدرضا فرخی سید محمود  267 -- قبول -- --
آسیه حیدری حجت اله 271 -- قبول -- --
سیده هانیه  میرزمانی سید حسین  274 -- قبول -- --
ابوذر کاویان محمد  277 -- قبول -- --
نرگس اسماعیلی نژاد محمد 278 -- قبول -- --
الیاس عسگری سیفعلی 279 -- قبول -- --
محسن ايرانپور مباركه محمود 280 -- -- قبول --
زهرا همتی نوکنده ئی معراج 284 -- قبول -- --
حامد کریمی محمدعلی 285 -- قبول -- قبول
شفیع  ابراهیم زاده کیاسه  خلیل 289 -- قبول -- --
محمد جوانی احمد آباد 293 -- قبول -- --