شماره دی 1395 مجله «حسابدار» (ماهنامه انجمن حسابداران خبره ایران) نیمه دوم  دیماه از طریق ارسال پستی به نشانی اعضای انجمن و مشترکان مجله، و توزیع در روزنامه فروشیهای معتبر منتشر خواهد شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاعرسانی انجمن حسابداران خبره ایران، در دویست و نود و هفتمین شماره «حسابدار»، ماهنامه انجمن حسابداران خبره ایران که با موضوع محوری چهلمین سالگرد آغاز فعالیت این ماهنامه نیمه دوم دیماه 1395 منتشر خواهد شد مقالات و مطالب زیر را می‌خوانیم: 

 

پیشخوان:

 • حسابدار: صداي تأثيرگذار حرفه حسابداري در جامعهمدني ايران | رحمتالله صادقيان، رئیس شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران

نمای نزدیک:‌ ويژهنامه چهلمين سالگرد آغاز فعاليت ماهنامه حسابدار

 • گفتوگو با فريده خلعتبري، بنیانگذار و نخستین سردبیر حسابدار (از 1355 تا 1357)
 • خودکاري در يکدست، حشرهکشي در دست ديگر | محمد شليله، سردبیر اسبق حسابدار (از 1371 تا 1374)
 • ماجراهاي ماهنامه حسابدار | مجيد ميراسکندري، دبیرکل اسبق انجمن حسابداران خبره ایران، مدیر اجرایی اسبق مجله حسابدار
 • بايد پوستهي محافظهکاري را شکست | پرويز صداقت، سردبیر حسابدار
 • گزارش تصويري «جشن چهل‎سالگی حسابدار»، 23 آذر 1395، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

کنکاش:

 • عضويت در مؤسسات حسابرسي بينالمللي | حميدرضا کيهاني
 • تاريخچه، توسعه و چشمانداز حسابداري اسلامي | سيدعلي حسيني و محمد صالحي فر
 • بررسي تأثير واحد حسابرسي داخلي بر تصميمگيري حسابرسان مستقل | اميرحسين اسدي
 • عوامل اقتصادي و غيراقتصادي مؤثر بر تمکين مالياتي | محمدجواد رمضاني و اسعد فتاحي 

 فراسوی مرزها:

 • خبرهايي از جهان حسابداري| امير معنوي مقدم

اخبار انجمن:

 • اعضای جدید
 • حسابداران مستقل
 • موسسات حسابرسی
 • اشتراک مجله

 

علاقهمندان میتوانند تصویر روی جلد، شناسنامه، و فهرست مطالب این شماره را از این پیوند دریافت کنند.
 

اخبار مرتبط:

23 آذرماه در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران: «جشن چهل سالگی مجله حسابدار» ماهنامه حرفهای انجمن حسابداران خبره ایران با حضور اعضای انجمن و مهمانان ویژه برگزار شد (+فیلم کامل مراسم)، 25 آذر 1395

 

شماران

 
نرم افزار حسابداری تیپ
 

 
پردازش گر تراز سامانه