به استحضار اعضای محترم انجمن حسابداران خبره ایران می‏رسانیم که به دلیل پاره‏ای از مشکلات اداری مجمع سالانه مورخ 26 دی 1402 با تنفس مواجه و تاریخ بعدی برای بهمن ماه متعاقباً اعلام خواهد شد.