با نهایت تاسف و تأثر، ضایعهٔ درگذشت پدر گرامی جناب آقای دکتر سیدمحمد باقرآبادی، دبیرکل انجمن حسابداران خبره ا یران را از طرف خانواده بزرگ انجمن حسابداران خبره ایران تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم، رحمت و غفران و برای بازماندگان، صبر  مسئلت داریم.
انجمن حسابداران خبره ایران

شماران