در جلسه مورخ یکشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۱ شورای عالی، از بین نامزدهای واجد شرایط شرکت در هشتمین دوره انتخابات شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران فهرست ۱۱ نامزد مورد حمایت انجمن حسابداران خبره ایران (از بین اعضای انجمن) انتخاب و مقرر شد به صورت عمومی منتشر شود.

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، فهرست ۱۱ نامزد مورد حمایت انجمن حسابداران خبره ایران در هشتمین دوره انتخابات شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران که در جلسه مورخ یکشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۱ شورای عالی از بین نامزدهای واجد شرایط انتخاب شده به شرح زیر است:  

 
۱- سرکار خانم مریم علیشیری
 آقایان
۲-سردار بارگاهی
۳-حسین بخشی
۴-سید محمد سعید خلیلی
۵-محمد تقی رضایی
۶-حسین شهبازی رز
۷-محسن غلامرضایی
۸-روح اله مقیمی فر
۹-علیرضا مهراد فر
۱۰-بهزاد وفاداران
۱۱-ابوالفضل اکبری

به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی جامعه حسابداران رسمی ایران، مجمع عمومی سه‌سالانه برای انتخاب اعضای هشتمین دوره شورای‌عالی جامعه حسابداران رسمی ایران، ساعت ۸ صبح چهارشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۱، در مرکز همایش های برج میلاد تهران و هم زمان در شهرهای مشهد و اصفهان برگزار خواهد شد.

شماران