شرایط داوطلبان:
1. داوطلب در تاریخ تسلیم درخواست پذیرش خبره به دبیرخانه باید حداقل دارای دو سال سابقه عضویت عادی در انجمن باشد و حق عضویت سالانه خود (از تاریخ پذیرش تا سال 1400) را پرداخت کرده باشد. مبداء آغاز عضویت عادی اعضاء در انجمن تاریخ تصویب آنان توسط شورای‏عالی است.
تبصره: اعضایی که سابقۀ کمتر از 2 سال دارند می‏ توانند در آزمون شرکت کنند و در صورت قبولی مدرک ایشان بعد از تکمیل سابقه صادر خواهد شد.

 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر به این پیوند مراجعه کنید.