همکاری گرامی و ارجمند، سرکار خانم بیگلری، با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و برای آن سفر کرده غفران الهی و برای بازماندگان محترم صبر جمیل از درگاه الهی مسئلت داریم.