با تصویب شورای عالی انجمن: ظرف ماه‌های آینده آزمون کتبی «دیپلم استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IICA IFRS Diploma)» توسط انجمن حسابداران خبره ایران برگزار خواهد شد

 

این دیپلم حرفه‌ای که از سوی انجمن حسابداران خبره ایران به پذیرفته‌شدگان آزمون کتبی، متحدالشکل و سراسری مربوط اعطاء خواهد شد، به منظور گواهی کردن مهارت به‌کارگیری استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) در بنگاه‌های اقتصادی توسط پذیرفته‌شدگان این آزمون طراحی شده است.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، شورای عالی انجمن مقرر کرد، با هدف گواهی کردن مهارت به‌کارگیری استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) توسط کاربران ایرانی، گواهینامه‌ای حرفه‌ای تحت عنوان «دیپلم استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IICA IFRS Diploma)» توسط انجمن طراحی و به افراد واجد شرایط اعطا شود. مطابق مصوبه مذکور، متقاضیان دریافت این گواهینامه حرفه‌ای موظف به شرکت در آزمون کتبی، متحدالشکل و سراسری هستند که از این پس، دست کم یک بار در سال، توسط انجمن برگزار خواهد شد.

 

جزئیات مربوط به مواد نخستین آزمون «دیپلم استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی انجمن حسابداران خبره ایران (IICA IFRS Diploma)»، شرایط داوطلبان، نحوه ثبت‌نام، و تاریخ برگزاری این آزمون طی روزهای آینده از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن حسابداران خبره ایران به اطلاع علاقه‌مندان خواهد رسید.

 

استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) به مرور طی دو دهه گذشته به فراگیرترین استانداردهای گزارشگری مالی در جهان تبدیل شده است. هم اینک، رعایت این استانداردها در بیش‌تر کشورهای جهان - از جمله، ایران - برای شماری از بنگاه‌های اقتصادی لازم‌الاجرا است. از این رو، شماری از انجمن‌های حسابداران حرفه‌ای جهان، در گستره‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی، با هدف اعتباردهی به مهارت کاربران این استانداردها نزد ذینفعان مختلف، با برگزاری آزمون‌هایی کتبی، متحدالشکل و سراسری به گواهی کردن این مهارت حسابداران حرفه‌ای می‌پردازند. از جمله شناخته‌شده‌ترین این گواهینامه‌های حرفه‌ای می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • دیپلم گزارشگری مالی بین‌المللی، صادره از سوی انجمن حسابداران خبره رسمی (ACCA DipIFR)
  • گواهینامه گزارشگری مالی بین‌المللی، صادره از سوی انجمن حسابداران خبره رسمی (ACCA CertIFR)
  • دیپلم ضوابط استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی، صادره از سوی انجمن حسابداران خبره انگلستان و ولز (Diploma in IFRS regulations)
  • دیپلم استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی، صادره از سوی انجمن حسابداران خبره ایرلند (Diploma in IFRS)
  • دیپلم استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی، صادره از سوی انجمن حسابداران بین‌المللی (AIA IFRS Diploma)

 

شماران

 
نرم افزار حسابداری تیپ
 
پردازش گر تراز سامانه