سی و هفتمین همایش انجمن حسابداران خبره ایران: اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم در عرصه عمل
«محورها و فرآیند اصلاح قانون مالیات‎های مستقیم»، سعید توتونچی ملکی، مدير گروه ماليه عمومي و عضو هیات علمی رسمی مرکز پژوهشهای مجلس