برای دیدن نسخه  بر روی پوستر یا اینجا کلیک کنید


۴۲ امین همایش انجمن حسابداران خبره ایران

 • ۱۵ مرداد ۱۴۰۰
 • دبیر علمی و اجرایی: سیدمحمد باقرآبادی (دبیرکل انجمن)
 • اعضای کمیته همایش: دکتر مهدی مرادزاده، دکتر محسن غلامرضایی، دکتر ابراهیم نوروزبیگی، دکتر دانیال محجوب، استاد محمد قبول، دکتر محمود آل حبیب، دکتر علی هدایتی، دکتر حمید خادم

  

جمعی کم تکرار از بهترین اساتید ایران

 • همراه با ارائه مدرک معتبر و امتیاز آموزشی از طرف انجمن حسابداران خبره ایران
 • دارای امتیاز آموزشی مورد قبول جامعه حسابداران رسمی ایران

 

سیدمحمد باقرآبادی
خوش‏ آمدگویی و بررسی  تغییرات در استانداردهای حسابداری

 • خوش ‏آمدگویی و بررسی تغییرات استانداردهای حسابداری در  سالهای اخیر، توضیح علت تغییرات و پیش ‏بینی آینده پیش رو.
 • چرا استانداردهای حسابداری ایران در این چند سال اخیر دستخوش تغییرات شده است؟
 • تغییرات استانداردها تا کجا خواهد بود؟
 • چه نیازی به تغییر استانداردهاست؟

  

دکتر مهدی مرادزاده
بررسی نحوه حسابداری و گزارشگری مالیات انتقالی؛
استاندارد 35

 بررسی استانداردی که از ابتدای سال 1399 لازم‏ الاجرا بود ولیکن به دلیل عدم صدور بخشنامههای مرتبط توسط سازمان امور مالیاتی به طور کامل و صحیح اجرا نشد و در سال 1400 با پیش‏بینی صدور بخشنامه‏ های مربوط می‏ بایست به طور کامل و با جدیت اجرا شود.

فایل پاور پوینت ارائه آقای دکتر مهدی مرادزاده

 

دکتر محسن غلامرضایی
بررسی ترکیب‏ های تجاری و تغییراتی که در شناسایی و اندازه‏ گیری الزامی شده است
بررسی استاندارد 38 جدید و مقایسه با استاندارد 19 قدیم

 • خریدهای زیر قیمت چیست؟
 • اندازه‏ گیری‏های سرقفلی چه تغییری داشته است؟

 

ابراهیم نوروزبیگی
افشای منافع در واحدهای تجاری دیگر
بررسی استاندارد 41 جدید

 • برای چه نوع سرمایه گذاری‏هایی باید الزامات افشای استاندارد 41 را رعایت کنیم؟
 • چه مواردی طبق این استاندارد باید افشا شود؟
 • قضاوت ها و مفروضات عمده چگونه باید افشا شود؟
 • «واحد تجاری سرمایه‏ گذاری» چیست؟
 • « واحد تجاری ساختار یافته» چیست؟

 

استاد محمد قبول
اندازه‏ گیری ارزش منصفانه
بررسی استاندارد 42 جدید

 • تعریف ارزش منصفانه چه تغییری کرده است؟
 • چهارچوب اندازه گیری ارزش منصفانه چگونه است؟
 • بازار اصلی چیست و چه خصوصیاتی دارد؟
 • بازار دارای بیشترین مزایا چیست و چه خصوصیاتی دارد؟
 • رویکردهای ارزشیابی کدام هستند؟
 • رویکرد بازار، رویکرد بهای تمام شده و رویکرد درآمد چه ویژگی هایی دارند؟
 • سلسله مراتب ارزش منصفانه کدام ها هستند؟

فایل پاورپوینت ارائه آقای استاد محمد قبول

دکتر دانیال محجوب
صورتهای مالی تلفیقی
بررسی استاندارد 39 جدید و مقایسه آن 
با استاندارد 18 قدیم

 • کنترل چیست؟
 • تعریف و ارتباط بین تسلط و بازده چگونه است؟
 • معاملات مالکانه چیست و نحوه برخورد با آن طبق استاندارد 39 چگونه است؟

 

دکتر محمود آل حبیب
سرمایه‏ گذاری در واحدهای تجاری وابسته و مشارکت‏های خاص
بررسی استاندارد 20 جدید و مقایسه با استاندارد 20 قدیم 

 • تعریف مشارکت چیست؟
 • تعریف مشارکت خاص چیست؟
 • کنترل مشترک چگونه ایجاد می شود؟
 • نفوذ قابل ملاحظه چیست؟
 • روش ارزش ویژه چیست و چگونه محاسبه و گزارش می شود؟

 

دکتر علی هدایتی
مشارکت‏ها

بررسی استاندارد 40 جدید و مقایسه با استاندارد 23 قدیم

 • انواع مشارکت‏ها کدام هستند؟
 • صورت‏های مالی طرف های مشارکت چه خصوصیاتی دارند؟
 • تفاوت عملیات مشترک و مشارکت خاص چیست؟

 

دکتر حمید خادم
بررسی آثار مالیاتی استانداردهای جدید در سال 1400 

 • استانداردهایی که در سال 1400 لازمالاجرا می شوند چه الزامات و آثار مالیاتی دارند؟
 • چه قوانین مالیاتی جدیدی باید در سال 1400 مورد نظر باشد؟
شماران