شبا (شماره حساب بانکی ایرانيان)، به منظور تسهیل و استانداردسازی مبادلات بین بانکی و بینالمللی بانکهای کشور، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطابق با استاندارد 13616-ISOطراحی شده است. با این که هم اینک از این شماره صرفاً در برخی از مبادلات بین بانکی استفاده می شود، ولی طبق اعلام بانک مرکزی به زودی در همه سامانههای پرداخت بین بانکی منحصراً از این شماره حساب استفاده خواهد شد.

 

شماره شبا یک شناسه منحصر به فرد برای هر حساب بانکی در جهان است که با رعایت قواعد "شماره حساب بانکی بین‌المللی (IBAN)" شامل ۲۶ کاراکتر به شرح زیر تولید میشود. این ساختار شماره‎گذاری با این که مستقل از ساختار شمارهگذاری داخلی هر بانک است؛ با این حال، هر شماره حساب بانکی در جهان، در چارچوب زیر، قابلیت تبدیل به یک شماره شبا منحصر به فرد را دارد.


(برای دیدن اندازه بزرگتر تصویر بالا بر روی آن کلیک کنید)
 

ساختار هر شماره شبا

26 کاراکتر تشکیل‎دهنده هر شماره شبا – به ترتیب از چپ به راست - شامل سه جزء اصلی زیر است:

 • CC: شناسه کشور (دو حرف آغازین –تنها حروف موجود در این کد)
 • CD: شناسه کنترل درستی ساختار (Check Digit) (دو رقم پس از حروف آغازین)
 • BBAN: شماره حساب بانکی پایه (بیست و دو رقم پایانی)

 

بیست و دو رقم "شماره حساب بانکی پایه (BBAN)"(Basic Bank Account Number)، به ترتیب از چپ به راست، شامل سه جزء زیر است:

الف) شناسه بانک: سه رقم آغازین شماره حساب بانکی پایه نشان‎دهنده بانک صادرکننده شماره شبا است. شناسه برخی از بانکهای ایرانی در فهرست زیر ارائه شده است:

 • 010  بانک مرکزی
 • 011  بانک صنعت و معدن
 • 012  بانک ملت
 • 013  بانک رفاه
 • 014  بانک مسکن
 • 015  بانک سپه
 • 016  بانک کشاورزی
 • 017  بانک ملّی ایران
 • 018  بانک تجارت
 • 019  بانک صادرات ایران
 • 020  بانک توسعه صادرات ایران
 • 021  پست بانک ایران
 • 051  موسسه اعتباری توسعه
 • 053  بانک کارآفرین
 • 054  بانک پارسیان
 • 055  بانک اقتصاد نوین
 • 056  بانک سامان
 • 057  بانک پاسارگاد
 • 058  بانک سرمایه

 

ب) نوع حساب بانکی: تک رقم چهارم نشان‎دهنده نوع حساب بانکی است. بدین ترتیب که، "صفر (0)" شناسه حسابهای "سپرده" بانکی و "یک (1)" شناسه حسابهای "تسهیلات" بانکی است.

 

پ) شماره حساب بانکی: هجده رقم پایانی نیز متشکل از "شماره حساب بانکی" (صادرشده توسط هر بانک) به علاوه "صفرهای پرکننده"در سمت چپ آن است. به عبارت دیگر، اگر شماره حساب بانکی صادرشده توسط هر بانک کمتر از هجده رقم باشد، به سمت چپ آن به تعداد مورد نیاز "صفر"اضافه می شود تا هجده رقم این جزء تکمیل شود.

 

دریافت شماره شبای بانکها و موسسات اعتباری مختلف ایرانی

كاربران گرامی میتوانند برای دريافت شماره شبا مرتبط با حساب بانکی خود در هر بانک یا موسسه اعتباری ایرانی، به وبگاه رسمی آن بانک / موسسه اعتباری به شرح پیوندهای زیر مراجعه کنند:

شماران