انجمن حسابداران خبره ایران تقدیم می کند: در راستای افزایش فرهنگ کتاب خوانی در جامعه حسابداری کشور، انجمن حسابداران خبره ایران اقدام به تاسیس و افتتاح اولین کافه کتاب حسابداری در ایران نموده است. با افتخار میزبان حضور پر مهر اعضای گرانقدر انجمن هستیم تا در محیط زیبای کافه کتاب استکانی چای و یا قهوه میهمان ما باشند و در فضای کتب حسابداری و غیر حسابداری معاشرتی گرم داشته باشیم همچنین از همکاری مؤلفین و ناشران محترم در غنی سازی کتابخانه کافه کتاب با آغوش باز استقبال می‌کنیم.

افتتاح کافه کتاب
افتتاح کافه کتاب
افتتاح کافه کتاب
افتتاح کافه کتاب
افتتاح کافه کتاب
افتتاح کافه کتاب
افتتاح کافه کتاب
افتتاح کافه کتاب
افتتاح کافه کتاب
افتتاح کافه کتاب
افتتاح کافه کتاب
افتتاح کافه کتاب
افتتاح کافه کتاب
افتتاح کافه کتاب
افتتاح کافه کتاب
افتتاح کافه کتاب
افتتاح کافه کتاب
افتتاح کافه کتاب
افتتاح کافه کتاب
افتتاح کافه کتاب
افتتاح کافه کتاب
افتتاح کافه کتاب
افتتاح کافه کتاب
افتتاح کافه کتاب
افتتاح کافه کتاب
افتتاح کافه کتاب