پایگاه تخصصی معرفی کتاب های حسابداری

(تحت نظارت انجمن حسابداران خبره ایران)

انجمن حسابداران خبره ایران، نخستین انجمن حسابداران حرفه‌ای ایران است (تاسیس: ۱۳۵۱). هم‌اکنون، انجمن با داشتن نزدیک به ده هزار عضو شاغل در زمینه‌های حرفه‌ای مختلف حسابداری از همه استان‌های کشور فراگیرترین نهاد حسابداری ایران است. انجمن از سال ۱۳۷۷ به عضویت در «فدراسیون بین‌المللی حسابداران (IFAC)» درآمده است. برگزاری دوره‎های آموزشی حرفه‌ای و کاربردی از طریق مرکز آموزش حسابداران خبره (PACT)، انتشار ماهنامه حسابدار (از ۱۳۵۵)، برگزاری سمینار‎های تخصصی (بیش از ۴۰ سمینار) و انتشار کتابها و دیگر نشریات تخصصی، از جمله فعالیت‌های اصلی انجمن در سال‌های گذشته بوده است.