#انتشارات


انجمن حسابداران خبره ایران در راستای کمک به افزایش دانش حرفه ای اعضای خود و حسابداران اقدام به چاپ و انتشار کتاب "راهنمای کاربردی استاندارد درآمدعملیاتی حاصل از قرارداد با مشتریان" نموده است.
لازم به ذکر است این راهنما بر اساس استاندارد بین المللی گزارشگری مالی شماره ۱۵ (IFRS15) و پیش نویس استاندارد حسابداری شماره ۴۳ ایران تهیه و تدوین گردیده است.
قیمت کتاب مبلغ ۷۰۰.۰۰۰ ریال می باشد که با تخفیف ویژه به اعضای گرانقدر انجمن حسابداران خبره ایران با مبلغ ۲۰۰.۰۰۰ ریال تقدیم می گردد.
علاقه مندان جهت تهیه کتاب می توانند با انجمن حسابداران خبره ایران و یا انتشارات ترمه تماس بگیرند.

انجمن حسابداران خبره ایران شروع راه حرفه ای شدن شما...

دریافت فهرست + مقدمه

شماران

 

 
 
نرم افزار حسابداری تیپ