حسابرس صندوق از بین مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار، برای مدت یک­سال شمسی تعيين می‌شود. انتخاب مجدد یک مؤسسه حسابرسی به­طور متوالی برای حداکثر سه دوره، بلامانع است. حسابرس صندوق به پیشنهاد متولی و تصویب مجمع صندوق قابل تغییر است. حق‌الزحمه­ی حسابرس توسط مجمع صندوق تعیین می‌شود.

وظايف و مسئوليت‌هاي حسابرس

  • نظارت بر کلیه­ی عملیات مالی صندوق به منظور حصول اطمینان از این‌که رویدادهای مالی صندوق به طور کامل و به روش صحیح در حساب‌های صندوق ثبت می‌شود و کلیه­ی مدارک و مستندات مربوطه جمع‌آوری و به روش صحیح نگهداری می‌شود؛
  • بررسي و اظهارنظر راجع به گزارش مدیر صندوق به مجمع درخصوص عملکرد و وضعیت صندوق، صورت‌های مالی صندوق در مقاطع شش‌ماهه و سالانه، و گزارش مدیر صندوق به هيأت مديره درخصوص افزایش سرمایه؛
  • بررسي و اظهارنظر در خصوص نحوه­ی محاسبات ارزش خالص واحدهاي سرمايه‌گذاري براساس دستورالعمل مصوب سازمان و همچنين صحت/مستدل بودن اسناد و مدارك و گزارش‌هاي پشتوانه­ی اين محاسبات.
شماران