صندوق  سرمایه گذاری زمين و ساختمان نهادي مالي است که با دريافت مجوز تأسيس از سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان يک شخصيت حقوقي مستقل (صندوق سرمایه گذاری) تشکیل مي شود.

موضوع فعاليت صندوق سرمایه گذاری زمين و ساختمان جمع آوري پس اندازهاي خرد و کلان و اختصاص آن به ساخت پروژه ساختماني مشخص و سپس فروش واحدهاي ساختماني پروژه يادشده و  تقسيم عوايد ناشي از اين فعاليت بين سرمايه گذاران است.

ارکان صندوق سرمایه گذاری زمین ساختمان

 • مجمع صندوق؛
 • مدیر صندوق؛
 • مدیر ساخت؛
 • ناظر؛
 • متولی؛
 • متعهد پذیره‌نویس؛
 • بازارگردان؛
 • حسابرس؛

هيأت مديره.

مجمع صندوق

مجمع صندوق، در هر زمان از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری که حق حضور در مجمع را دارند به علاوۀ متولی به نمایندگی از سایر دارندگان واحدهای سرمایه گذاری تشکیل می گردد.

حق رای هر سرمایه گذار، معادل تعداد واحدهای سرمایه گذاری در تملک وی است؛ مگر در انتخاب اعضای هیئت مدیره که تعداد رای هر سرمایه گذار معادل حاصلضرب تعداد واحدهای سرمایه گذاری وی، در عدد اعضای هیئت مدیره که قصد انتخاب آنها وجود دارد (به استثنای مدیر و متولی صندوق) خواهد بود.

مجمع صندوق داراي اختيارات زير است:

 • تغییر ارکان صندوق به شرط تعيين جانشين آنها و ذکر دلایل به تأييد سازمان؛
 • به پيشنهاد متولي، نصب و عزل حسابرس صندوق و تعيين مدت مأموريت، حق‌الزحمه­ی وي و چگونگي پرداخت آن؛
 • تصمیم­گیری راجع به بودجه هزینه بازاریابی و تبلیغات پيش‌فروش و فروش واحدهاي ساختماني پروژه و چگونگي مصرف آن؛
 • تصميم‌گيري راجع به انحلال صندوق؛
 • تصويب صورت‌هاي مالي، استماع گزارش مدير و هیئت مدیره صندوق راجع به وضعيت و عملكرد صندوق در هر سال مالي و استماع گزارش حسابرس راجع به صورت‌هاي مالي و گزارش وضعيت و عملكرد صندوق؛
 • تعيين روزنامه­ی كثيرالانتشار صندوق؛
 • تصويب هزينه‌هاي تأسيس صندوق و هزينه‌هاي تشكيل مجمع صندوق و تعیین حق­حضور اعضای هیأت مدیره.

مدير صندوق

مدير صندوق، يك شخص حقوقي از بين نهادهاي مالي است که در اين اساسنامه مدیر یا مدير صندوق ناميده مي‌شود؛ مدیر صندوق با تائید سازمان و تصويب مجمع صندوق، قابل تغییر است.

وظايف و مسئوليت‌هاي مدير صندوق

 • اختصاص نیرو و فضای مناسب به منظور انجام امور صندوق؛
 • ثبت و نگهداري حساب هر سرمايه­گذار شامل مبالغ پرداختي و دريافتي، و تعداد واحدهاي سرمايه­گذاري در تملک وی؛
 • معرفی افرادی به عنوان صاحبان امضای مجاز صندوق و تعیین حدود اختیارات و مسئولیت هر یک از آنها با تائيد متولي و اعلام کتبی اسامی و نمونه امضاء آنها به سازمان، متولي و حسابرس؛
 • صدور دستورات پرداخت از محل دارايي‌هاي صندوق مطابق مفاد اساسنامه و ارائه­ی آن به متولي جهت تائيد و پرداخت مبالغ تائيد شده؛
 • جمع‌آوري و نگهداري کليه­ی مدارک مثبته مربوط به رویدادهای مالي صندوق، طبق مقررات مربوطه

 

شماران