• به موجب بخشنامه شماره 1113/60 مورخ 31/6/1383 بانك مركزي استفاده از خطوط اعتباري كوتاه مدت بين بانكي حداكثر يكساله جهت گشايش اعتبارات اسنادي بابت واردات كالا را اصطلاحا" ريفاينانس گويند.
  • كليه وارد كنندگان كالا و خدمات مي توانند اقدام به گشايش اعتبارات اسنادي با استفاده از خطوط اعتباري بين بانكي نمايند. ريفاينانس نوعی گشایشاعتبار اسنادی می باشد که فروشنده/ذینفع در زمان معامله اسناد طبق شرایط اعتبار وجه اسناد را به صورت نقد از بانک کارگزار دریافت می نماید و خریدار با توجه به قرارداد منعقده با بانک در زمان تعیین شده در قرارداد اقدام به پرداخت وجه اسناد می نماید. حداکثر مهلت خریدار برای پرداخت وجه اسناد یک سال می باشد. وارد كننده ايراني مي تواند نسبت به خريد كالا به صورت مدت دار اقدام نمايد و وجه كالاي وارداتي را بصورت اقساطي پرداخت نمايد. در حاليكه فروشنده، وجه كالاي خود را به صورت نقدي در زمان ارائه اسناد حمل دريافت مي نمايد.
  • واژه ریفاینس در سایت معتبر com به این صورت معنا می‌شود : زمانی که واحد اقتصادی و یا شخص ، زمان بندی پرداخت بدهی را اصلاح می‌کند؛ و یا وام قدیم را با وام جدید با مشخصات و ویژگی های بهتر جایگزین می‌کند. برای توضیح بیشتر: وقتی موسسه‌ای ربفاینانس می‌کند ، در واقع تاریخ سر رسید را طولانی‌تر می‌کند؛ زمانی که افراد بازپرداخت های ماهانه ( اقساط) را تغییر می‌دهند و یا نرخ بهره خود را اصلاح می‌کنند معمولا این کار با پرداخت جریمه همراه است.
شماران