برخی از مزایای استفاده از روش فاینانس عبارتند از:

  • نرخ پایین بهره
  • بلندمدت بودن زمان پرداخت
  • امکان مدیریت توسط طرف داخلی
  • انتقال ریسک دریافت وام به اعتبار گیرنده و انتقال ریسک نوسانات ارز به طرف خارجی

برخی از معایب استفاده از روش فاینانس عبارتند از:

  • تاخیر در زمان اجرای پروژه باعث افزایش جرائم بانکی و بهای تمام شده پروژه می شود.
  • فاینانس فقط جذب سرمایه فیزیکی است و انتقال دانش فنی و فناوری تلقی نمی گردد
  • به دلیل ریسک بالای سرمایه گذاری در ایران ( از نظر بیگانگان) ، هزینه بیمه وام های پرداختی به دولت و شرکت های ایرانی بالاتر از استانداردهای بین المللی است و این فرایند باعث افزایش بهای تمام شده و نهایتا کاهش سود بنگاه ها می گردد.
شماران