مهم‌ترین اهداف حسابرسی داخلی:

- فراهم‌سازی و اطمینان‌بخشی نسبت به طراحی و اجرای باکیفیت سیستم کنترل‌های داخلی.

- رعایت اجرای صحیح سیاست­ ها و روش‌های سازمانی، قراردادها، قوانین و مقررات.

- اثربخشی عملیات و کارآمدی فرایند تجاری (اثربخشی، کارایی و صرفه‌ی اقتصادی).

- شناسایی نقاط مشکل‌آفرین، فرصت­ها و ارائه‌ی پیشنهاد­ها برای بهبود عملیات و سودآوری.

- قابلیت اتکای سیستم­ های اطلاعاتی و کیفیت اطلاعات تولید شده توسط این سیستم­­ ها جهت تصمیم ­گیری.

- حفاظت از دارایی­ها، در برابر خسارت­ها و زیان­ها شامل زیان­های ناشی از تقلب مدیران و کارکنان.

- ارزیابی عملکرد در مقایسه با چشم­انداز و اهداف سازمان.

- ارزیابی کیفیت گزارش‌های مدیریت از نظر قابلیت اعتماد و مربوط بودن.

اختیارات واحد حسابرسی :

 این واحد باید بدون هیچ‌گونه محدودیتی، تمام فعالیت‌های سازمان را دربر گیرد و حسابرسان داخلی باید از اختیار لازم برای دسترسی به کلیه‌ی اسناد و مدارک، دارایی‌ها و کارکنان سازمان برخوردار باشند تا حسابرسی به‌طور اثربخش انجام پذیرد و حسابرس بتواند مسئولیت‌های خود را به‌گونه‌ای مناسب انجام دهد.

شماران