استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی استانداردهایی جهانی، یکسان، با کیفیت بالا، فهم‌پذیر، لازم‌الاجرا برای گزارشگری مالی هستند که از سوی نهاد استانداردگذار زیر نظر بنیاد استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی، یعنی، هیئت استانداردهای حسابداری بین‌المللیIASB  وضع میشوند. این هیئت از ۱ آوریل ۲۰۰۱ در لندن انگلستان راه‌اندازی شده است .از سال‌های 1973 تا 2000؛ استانداردهای بین‌المللی توسط كمیته استانداردهای بین‌المللی IASC كه سازمان قبلی IASB می‌باشد و بر اساس توافق بین کشورهای استرالیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ژاپن، مکزیک، هلند، بریتانیا و ایرلند و ایالات متحده آمریکا شکل گرفته بود وضع می‌شدند كه به عنوان استانداردهای بین‌المللی حسابداریIAS نامیده می‌شدند. بعد از تقریباً 25 سالIASC  به این نتیجه رسید که برای ادامه فعالیت خود به شکل اثربخشتر می‌بایست راه حلی پیدا کند که موجب همگرایی بیشتر بین استانداردهای حسابداری ملی هر کشور و استانداردهای حسابداری بین‌المللی با کیفیت بالاتری بشود. در سال 1997 IASC گروهی را مامور تعریف استراتژی جدید نمود،که نتایج آن در دسامبر 1998 منتشر گردید و در نوامبر 1999 نهایی گردید. نتیجه این اقدام در آپریل 2001 تشکیل هیئت استانداردهای حسابداری بین‌المللی IASB بود. از سال 2001 به بعد وظیفه قانون گذاری به سازمان جدید، یعنی IASB واگذار گردید كه قوانین خود را تحت عنوان استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالیIFRS نامید، هر چند كه قوانین وضع شده توسط IASC نیز همچنان مورد قبول سازمان جدید بود. مزیت IASB در منابع مالی بیشتر، كادر حرفه‌ای‌تر و استقلال بیشتر نسبت به IASC‌ است.

شماران

 
نرم افزار حسابداری تیپ
 

 
پردازش گر تراز سامانه