نماینده مردم الیگودرز در مجلس اظهار داشت: امروز نامه رئیس جمهور خطاب به رئیس مجلس در خصوص لایحه برنامه ششم توسعه در کازینوی نمایندگان قرار گرفت.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم در گفتگو با خبرگزاری مهر ادامه داد: در متن نامه رئیس جمهور خطاب به رئیس مجلس آمده است پیرو ارسال آن لایحه، اصلاحاتی تقدیم مجلس می شود، که شامل 4 ماده در خصوص هدفگذاری برنامه ششم توسعه، منابع مالی سرمایه گذاری، اولویت ها، مسائل محوری است.

 

خدابخشی گفت: در واقع همان نامه ای که با امضای آقای نوبخت برای اصلاح برنامه ششم توسعه به مجلس ارائه شده بود این بار با امضای رئیس جمهور به مجلس ارائه شد.

 

وی با اشاره به تفاوت مهم نامه رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و نامه رئیس جمهور گفت: در نامه نوبخت عنوان لایحه احکام برنامه ششم توسعه اصلاح شده بود و لایحهای با عنوان لایحه برنامه ششم توسعه با امضای رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی به مجلس ارائه شده بود اما نامه رئیس جمهور پیروی نامه قبلی که لایحه احکام برنامه های توسعه بود به مجلس ارائه شده و عنوان لایحه اصلاح نشده است.

 

مطابق این گزارش، پس از اعتراضات مجلس نهم و دهم به لایحه احکام برنامههای توسعه، نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی لایحهای با امضای خود با عنوان لایحه برنامه ششم توسعه به مجلس ارائه کرد که امضای این لایحه توسط نوبخت مورد انتقاد نمایندگان قرار گرفت که لاریجانی رئیس مجلس قول داد این ایراد شکلی هم برطرف شود.

شماران

 

 
 
نرم افزار حسابداری تیپ